Kaziuko mugė
Pavargusius nuo žiemos sąstingio ir išsiilgusius ne tik saulės šilumos, bet ir bendravimo kaimo bendruomenė sukvietė Aukštelkų ir aplinkinių kaimų gyventojus į pavasarinę šventę. Kovo 5 dieną Aukštelkų kultūros namų salėje šurmuliavo tradicine jau tapusi Kaziuko mugė. Apsilankiusiųjų akis glostė ir širdis džiugino nuostabūs Vilijos Jankauskienės ir Vijolės Kryžienės mezginiai, Daivos Vaitkienės rankdarbiai, Onutės Zeringienės audiniai, Ilonos Radėnienės tapybos darbai.

IMG_2459 pakeistas2442 pakeistas

17157469_1249635675073652_3554288685822757742_o

16939291_1445809638803352_4350811060541041223_n

IMG_2462 pakestas

IMG_2453 pakeistas

IMG_2484 pakeistas

Visus sudomino Aukštelkų bibliotekos parengtas fotografijų stendas „Aukštelkai ir aukštelkiečiai – tada ir dabar“. Aukštelkų skyriaus mokiniai ir mokytojos pristatė karpinių parodą.
Mugės metu koncertavo Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeonistų kvintetas (vadovas Linas Onaitis), konkurso „Radviliškio balsas“ dalyvė Roberta Jurpalytė su sesute Ieva, Kutiškių bei Aukštelkų kultūros namų moterų ansambliai (vadovas Tomas Kanapinskas), šoko Vaižganto progimnazijos 8a klasės šokėjos (vadovė Vida Gilienė).

17039223_1249636538406899_8190202610146343657_o

17158934_1249636675073552_543241434827412301_o

IMG_2596 pakeista

17157443_1249637091740177_2339904084610423216_o

IMG_2581 pakeista

Susirinkusieji dalyvavo įvairiose veiklose: minė mįsles, piešė bendrą piešinį, o laimę išbandė „Kaziuko loterijoje“. Mugės dalyviai skanavo šeimininkių gamintais konditerijos gaminiais, sūriais, vaišinosi kava, arbata, riestainiais, keksiukais, meduoliais, iškeptais specialiai šiai šventei.
Džiugu, kad jau trečiąkart įsiveržusi pavasarinė šventė vienija bendruomenės narius, skatina bendrauti ir bendradarbiauti, palikdama gražiausius įspūdžius ir prisiminimus.

IMG_2675 pakeistas

IMG_2667 pakeistas

IMG_2644 pakeista

Bendruomenės valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems, padėjusiems ir prisidėjusiems organizuoti Kaziuko mugę, skirtą Aukštelkų 460 – jam jubiliejui paminėti.

Nuotraukų autorius fotografas Virginijus Chlebauskas.

Kasmetinė nominacijų popietė Aukštelkuose

Vasario 16-ąją Aukštelkų seniūnijos gyventojai susirinko į kultūros namus tradiciškai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos  ir apdovanoti labiausiai nusipelniusius seniūnijos gyventojus.

Susirinkusius šventės svečius sveikino Aukštelkų seniūnijos seniūnė Alma Kubilinskienė, sveikinimus perdavė LR seimo narys Vytautas Juozapaitis ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.

Popietėje pagerbti seniūnijos gyventojai, kurie sugeba pamatyti šalia esantį pasiligojusį ar vargo prispaustą žmogų, kurie sugeba ištiesti pagalbos ranką, kurie kasdieniniame gyvenime pasižymi ypatingomis savybėmis: sportiškumu, paslaugumu, altruizmu, dvasios stiprybe, aktyvumu. Jiems įteiktos atminimo dovanėlės.

Metų Žmogus – POVILAS ŠKIKŪNAS – už nuopelnus Aukštelkams ir Aukštelkų kraštui

naujienos-2017-02-22-04-1-16257

Krikščioniškųjų vertybių puoselėtojas – STANISLOVAS GAVĖNAS

16819201_1240588062715690_6526040628683748297_o

Metų mokinys – GOTA KIŽAUSKAITĖ

16797678_1240588686048961_1975750104039036859_o

Metų šeima – JURGITA IR AURIMAS GELUMBAUSKAI

16700481_1240588816048948_4316411464402260098_o

Grožio puoselėtojai – VITALIJA IR ARVYDAS SAVICKAI

16722448_1240589689382194_2753069955313609522_o

Už projektą „Spindinčios Kalėdos Aukštelkuose“ –  AUKŠTELKŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

16716278_1240589802715516_6698528444103698643_o

Metų močiutė – ALDONA SIVICKIENĖ

Metų skaitytojas – ALEKSAS JURGAITIS

Meno kultūros veikėjas – ROKAS PETRAUSKAS

Metų globėjas – Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios dekanas TADAS RUDYS

Už meilę Lietuvai –  ORINTA VAIZGUTAITĖ

Metų spindesys – ELENA KLĖTKIENĖ

Metų rėmėja – SIGITA GABALIENĖ

Metų džentelmenas – ALGIRDAS POŠKUS

Metų gimtadienis – Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centras

Metų pagalba – ALEKSANDRAS IR JANINA KAIRIAI bei MANTAS ANDRIULIS

Metų ūkininkė – ALMA STONIENĖ

Jaunasis ūkininkas – DONATAS ŠNAPŠTYS

Paslaugiausia seniūnijos gyventoja – DIANA MIKULĖNIENĖ

Metų sportininkas – ALGIS SLAVINSKAS

Aktyviausia bendruomenės šeima – LINA IR GINTARAS DAUKŠAI

Metų drąsa – ROKAS KOLOVSKIS

Už iniciatyvą suburti ne tik gatvės gyventojus, bet ir visų Aukštelkų žmones įžiebiant Kalėdų eglutę savo kieme apdovanoti VIGINTAS ir ALMA STRIČKOS

Šventės proga apdovanotuosius ir renginio svečius sveikino, skyrė eiles ir atliko skambias dainas Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė, skambėjo Romenos ir Mangirdo atliekamos dainos. Renginyje šoko Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos ketvirtų klasių tautinių šokių kolektyvas, mokytoja Lina Lesickienė.

Įgyvendintas projektas „Spindinčios Kalėdos Aukštelkuose“

Gruodžio 4-ąją Aukštelkų seniūnijos gyventojai bei jos svečiai būrėsi į Kalėdinio kaimo atidarymą Aukštelkuose. Žiemišką vakarą Aukštelkų kaimas sužibo artėjančių švenčių spindesiu bei fejerverkų salvėmis, o kalėdinę impresiją – Advento rimties gyvenimo pasakas – pristatė aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkė Giedrė Zeicaitė, pianistė Edita Zizaitė.

Aukštelkų kaimo bendruomenė iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso gavo lėšų įgyvendinti projektą „Spindinčios Kalėdos Aukštelkuose“. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija projekto įgyvendinimui skyrė 11 888,00 Eur, dar 10 proc. lėšų skyrė  Radviliškio rajono savivaldybė.

Už gautas lėšas bendruomenės namuose buvo įrengtas šviesos kambarys, kuris džiugino ir mažojo lankytojo, ir senjoro akis. Pastatyti šventiniai nameliai, kuriuose prekybininkai visus vilioji įvairiais skanėstais. Viešoji erdvė prie bendruomenės namų bei pagrindinėje Aukštelkų kaimo gatvėje išpuošta kalėdinėmis įvairiausių spalvų dekoracijomis, bei spindinčiomis girliandomis. Reikalingus darbus, puošiant kaimą, montuojant papuošimus, šventinių namelių konstrukcijas, atliko UAB „Regejus“ bei Arūno Muliūno individuali įmonė „Pixolain“ ir bendruomenės nariai.

Šviesos kambarys ir spindintys papuošimai toliau džiugins seniūnijos gyventojus ir jos svečius, nameliuose šventiniu laikotarpiu vyks prekyba. Kiekvienais metais papuoštas kaimas sukurs gražią tradiciją, taip populiarins Aukštelkų kaimą,  sukurs tam tikrą kaimo išskirtinumą. Bendrai sukurtas grožis skatins bendruomenės narius bei kitus kaimo gyventojus gražinti savo kraštą, puoselėti grožį, rūpintis aplinka, didins gyventojų solidarumą, formuos teigiamas nuostatas bei kels motyvaciją bendriems tolimesniems darbams, kas ir stiprins Aukštelkų bendruomenės veiklą ateityje.

Popietė „Pabūkime kartu“

Lapkričio 19 d. Aukštelkų kultūros namų moterų ansamblis „Sodietė“ dalyvavo  Kutiškių bendruomenės namų surengtoje popietėje „Pabūkime kartu“.

Kutiškių klubo „Jaukūs namai“ kolektyvas  sudarė puikias galimybes žmonėms pabendrauti, padainuoti, pasidalinti veiklos patirtimi, pasilinksminti. Popietėje dalyvavo ir  Radviliškio miesto ansamblis „Bočiai“, Kutiškių  – „Raskila“.

Laikas nepastebimai prabėgo labai šiltoje, vaišingų Kutiškių moterų draugijoje.

„Sodietė“ romansų šventėje Alksniupiuose

Aukštelkų kultūros namų  moterų vokalinis ansamblis  „Sodietė“ lapkričio 5 d. dainavo respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje ,,Juodalksnių pavėsy‘‘ Alksniupiuose.

Jau ke­tu­rio­lik­tą kar­tą į fes­ti­va­lį  su­si­rin­kę še­šio­li­ka vo­ka­li­nių an­samb­lių ro­man­sų gar­sais vir­pi­no žiū­ro­vų šir­dis.

Ro­man­sų šven­tę tra­di­ciš­kai pra­dė­jo Alks­niu­pių šo­kių ko­lek­ty­vas „Alks­na“, su­šo­kęs „Me­nue­tą“.

Dvi va­lan­das tru­kęs ren­gi­nys ne­prail­go, nes ko­lek­ty­vai ste­bi­no dai­nos skam­bu­mu ir sce­ni­nės ap­ran­gos gra­žu­mu, šil­tu­mu ir nuo­šir­du­mu.

Kiek­vie­nam ko­lek­ty­vui bu­vo įteik­tos padėkos ir   kalninių pušų sodinukai.

Fes­ti­va­lyje su­si­ren­ka dai­ną my­lin­tys ir ge­ban­tys dai­nuo­ti, džiaug­tis pa­tys ir tai da­lin­ti ki­tiems.

Nuo­šir­dus ir jau­kus va­ka­ras tę­sė­si iki vė­lu­mos.

Po fes­ti­va­lio į va­ka­ro­nę su­si­bū­rę ko­lek­ty­vai da­li­jo­si įspū­džiais, links­mi­no­si.

14908360_1232792633459276_5619442849877777858_nalsnupiai

„Sodietės“ vokalinių ansamblių šventėje-festivalyje „Bobų vasara“

Gražus ir nuotaikingas renginys spalio 1 dieną įvyko Butėnų bendruomenės namuose – vokalinių ansamblių šventė-festivalis „Bobų vasara“. Į jį buvo sukviesti mūsų ir kitų rajonų vokaliniai ansambliai, tarp jų ir  Aukštelkų  moterų ansamblis „Sodietė“.

Scenoje liejosi  dainos apie meilės troškimą, gamtos grožį, vasaros stebuklingą galią, kuri neleidžia sušalti  širdims žvarbų rudenį. Šventės dalyviai, svečiai ir žiūrovai grožėjosi skoningai papuošta scena, rudeniškai išdabintomis bendruomenės patalpomis, tapybos ir grafikos parodomis.

Visi susirinkusieji turėjo galimybę pabendrauti  dainoje, pabūti muzikoje,  paragauti  tradicinio butėniečių troškinio.

Bendruomenių susibūrimas Joninių šventėje

Birželio 24 d. Arimaičių kaimo bendruomenė sukvietė savo bendruomenės narius, Aukštelkų seniūnijos gyventojus bei svečius kartu švęsti  Joninių šventę.

 Renginio tikslas – suburti Aukštelkų seniūnijos teritorijoje veikiančių Arimaičių kaimo bendruomenės, Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“, Aukštelkų kaimo bendruomenės, asociacijos „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ narius bendram tikslui – gyventojų užimtumo bei aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdo skatinimui.

Siekiant bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi bei kuriant aplinką bendruomeninei veiklai šventė buvo organizuojama privačioje stovykloje „Arimaitis“.

Renginys subūrė skirtingų kartų atstovus, nuo vaikų iki senjorų. Šventės dalyvius pasveikino Aukštelkų seniūnijos seniūnė Alma Kubilinskienė. Šventė prasidėjo nuo muzikinių bendruomenių prisistatymų, Šiaulių Dainų progimnazijos suaugusiųjų liaudiškų šokių grupės „Šermukšnėlė“ nariai mokino šventės dalyvius liaudiškų šokių, vyko virvės traukimo bei rankų lenkimo varžybos, įvairūs atrakcionai, dalyviai galėjo išbandyti save žvejybos rungtyje. Šventėje netrūko įvairių žaidimų, muzikos, šokių bei ramaus pasisėdėjimo, pabenrdavimo prie gausaus vaišių stalo. Šventės metu buvo pinami vainikai, degė Joninių laužas, dalyvius ypač nudžiugino įspūdingi fejerverkai.

jonines1  SAM_4518

SAM_4537  SAM_4526

SAM_4545  SAM_4556

SAM_4554  SAM_4571

Edukacinė programa „Išlikimas gamtoje“

Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“ 2013-aisiais metais pradėjo įgyvendinti projektą „Aukštelkai – aktyvaus poilsio kaimas“.  Viena iš projekto edukacinių programų – „Išlikimas gamtoje“.

13405066_1156261764415803_817915237_oPrograma skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Jos sudėtingumas ir užduočių tipas pritaikytas pagal vaikų amžių – vyresniems daugiau ir sunkesnės užduotys, trunkančios 2,5  val., jaunesnio amžiaus vaikų grupėms užduotys lengvesnės, trukmė iki 1,5 val.

Programa vyksta kaimo centre, bendruomeninėje zonoje, esančioje gamtos apsuptyje, prie dirbtinio ežero ir parko. Vaikų grupės programos žaidime skiriamos į 2 ar 4 mažesnes grupeles – „gentis“, kurioms vadovauja generolės. Atlikdami įvairias užduotis dalyviai ugdo  savo kūrybiškumą, orientaciją, komandiškumą, kitas savybes bei įgūdžius. Tai puiki galimybė aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį gamtoje.

13350953_1156261861082460_1199677210_o

„Gentys“ supažindinamos su būsimomis užduotimis

13397075_1156261377749175_67710783_o

Pirmoji užduotis – susikurti „genties“ pavadinimą ir šūkį, išsirinkti vadą bei vėliavnešį

13388871_1156260704415909_1455286985_o

Daug jėgų atima virvės traukimo rungtis

13383359_1156259127749400_1647009518_o

Daugelis dalyvių pirmą kartą į rankas paima nasčius

13383915_1156258924416087_2029333681_o

Pati mėgiamiausia dalyvių rungtis – „sumedžioti“ miško gyvūnus

13405668_1156261441082502_780107690_o

Buvimą kartu laiką vainikuoja ant laužo virtos košės valgymas

Edukacinė programa „Išlikimas gamtoje“ organizuojama nuo balandžio iki spalio mėnesio. Kviečiame apsilankyti!

Bendruomenės „Aukštoji Alka“ valdyba

 

 

 

 

 

„Sodietės“ festivalyje–konkurse „Muzika kalba tėčiui“.

Birželio 4 dieną Šeduvos kultūros ir amatų centre įvyko festivalis–konkursas „Muzika kalba tėčiui“, kuriame  dalyvavo suaugusiųjų vokaliniai ansambliai, tarp jų ir moterų ansamblis „Sodietė“.  Komisijos pirmininkė žinoma dainininkė mecosopranas, kamerinio dainavimo meistrė, tarptautinių konkursų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė Judita Leitaitė, kuri po konkurso žiūrovus pamalonino savo soliniu koncertu.

Festivalyje  moterų ansamblis „Sodietė“ atliko dvi V. Adomaitienės dainas „Daina tėvui“   bei „Gimtinė po klevais“ ir už dalyvavimą komisijos pirmininkės buvo apdovanotas padėkos raštu, bei  jos dainų kompaktiniu disku.